Psykomotorisk terapi

Hos en psykomotorisk terapeut er grundopfattelsen, at kroppen og psyken hænger sammen.

Psykomotorisk terapi til alle aldre

Psykomotorikuddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som har sin oprindelse i den tidligere uddannelse i afspændingspædagogik.

Der arbejdes ud fra antagelsen om, at krop og psyke er enkeltdele af en sammenhængende helhed. Således vil både fysiske og psykiske belastninger komme til udtryk i kroppen.

Behandlingerne sigter mod at forebygge sygdom og psykiske lidelser, og afhjælpe og lindre smertetilstande som skyldes en belastet kropsholdning, spændinger og stress. 

Psykomotorisk terapi er ikke forbeholdt voksne. Mange børn med uro, stress, spændinger el.lign. vil også have gavn af en behandling.

Øget kropsbevidsthed og velvære med psykomotorisk terapi

Du opnår øget kropsbevidsthed og velvære med psykomotorisk terapi, som består af både samtaler, manuel behandling og vejledning i dagligdagsøvelser til lindring og forebyggelse af bl.a. kropsspændinger, stress og meget andet.

Psykomotorisk terapi (PMT) kan hjælpe dig, hvis du fx har:

 • uro i kroppen
 • tankemylder
 • smerter
 • muskelspændinger
 • stress
 • svært ved at sove
 • og meget andet

Sådan foregår en psykomotorisk behandling

Der kan være stor individuel forskel på hvordan PMT/afspændingsbehandling forløber og hvor fokus skal rettes. Men grundlæggende består PMT af 3 dele:

 • Individuelle samtaler
  Her afdækker vi dine behov og din baggrund for henvendelse med henblik på at kunne tilrettelægge et personligt behandlingsforløb til lige netop dig. Vores samtaler er selvfølgelig fortrolige og jeg har tavshedspligt.
 • Manuel behandling på briks (uden på tøjet)
  En behandling der er blid, respektfuld og undersøgende. Ved hjælp af rolige tryk og stræk af dine muskler og dit væv, samt inddragelse af åndedrættet som tæt sparringspartner, skabes der ro og balance i dit nervesystem, og muskler og bindevæv afspændes.
 • Vejledning i individuelle øvelser
  Fokus vil være på din daglige brug af kroppen med bl.a. kropsbevidsthedsøvelser, refleksionsøvelser, afspænding, guidning og visualisering.

Fordelingen mellem de 3 dele, vil være individuel og måske endda variere fra gang til gang.

Nogle har behov for, at det er samtalen der fylder mest.
Nogle har behov for, at det er den manuelle behandling der vægter højest.
Andre har brug for en ligelig kombination af samtale og behandling.

Behandlingen vil altid være individuelt tilrettelagt og tage udgangspunkt i netop dig og dine behov og ønsker.

Den geniale krop

Vores krop er genial. Den vil altid finde vej til bevægelse og danne sig et mønster, der kan kompensere for en evt. skade, ubalance eller uhensigtsmæssig daglig brug af kroppen, som vi er udsat for gennem livet. 

Jeg kan godt lide at forestille mig kroppen som et bibliotek – den indeholder et lager af information om både tidligere og nyerhvervede erfaringer inden for bl.a. følelser, kognition, det sociale og fysiske liv.

Vores krop er på den måde med til at fortælle vores historie, som fx handler om flere år med ensidigt arbejde, uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, stress, angst, sorg, sportsudøvelser og meget mere.

Kroppen er sand i sit udtryk, og fortæller os mere end hvad vores sind og bevidsthed husker og måske forstår. Den skaber kompensationer for vores belastninger for at bære os gennem livet med bevægelse og psykisk velbefindende, men det er ikke altid en optimal kompensation.

Et samarbejde mellem klient, krop og behandler

I psykomotorisk terapi/afspændingsbehandling fokuseres der derfor ikke kun på lokale symptomer, men også på hvad kroppen afspejler og fortæller.

Vi vil i fællesskab kigge på hvilke fysiske/psykiske vaner, der kan afdækkes, så du kan opnå bedre trivsel og balance i både arbejde og fritid. Det gør vi ved at styrke din kropslige, psykologiske og sociale sundhed.

En psykomotorisk terapi vil derfor altid være et samarbejde. Et samarbejde mellem dig som klient, din krop og mig som behandler. Jeg glæder mig til at tage imod dig og hjælpe dig videre.

Også for børn og unge

Psykomotorisk terapi er ikke kun forbeholdt voksne. Det kan også være relevant for børn og unge, at få en behandling hos en psykomotorisk terapeut. Her vil den pædagogiske tilgang tilrettelægges ud fra personens alder og erfaring.

Vil du læse mere om psykomotorisk terapi?

DAP’s hjemmeside (Danske Psykomotoriske Terapeuter), kan du læse meget mere om psykomotorik. Sidder du stadig med spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig.

Etiske retningslinjer

Som psykomotorisk terapeut er jeg også underlagt DAP’s etiske retningslinjer, som du kan læse mere om her.

Varighed og priser for psykomotorisk terapi

 • Første behandling: 90 min.
 • Opfølgende behandling: 60 min.

Kr. 950
Kr. 647